DL núm. 2 - Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. Llei 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.

Projecte de llei de simplificació i millora de la regulació