DL núm. 19 - Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública

Actualització: 24 de gener de 2014

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública.

Text del projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Activitat parlamentària

Per legislatures

Per informació de les anteriors legislatures consulteu l'Arxiu del Parlament

Altres documents d'interès especial

Bibliografia