DL núm. 17 - Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic

Actualització: 27 de novembre de 2013

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVADA. Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic