DL núm. 14 - Projecte de llei que regula el règim jurídic aplicable a la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes

Actualització: 17 de juny de 2014

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes.

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Marc constitucional i estatutari

Normativa de la Unió Europea

Normativa estatal

Dret comparat

Legislació de les comunitats autònomes

Jurisprudència

Normativa catalana

Webs d'especial interès

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia