DL núm. 1 - Proposició de llei de transparència i accés a la informació pública

Actualització: 14 de maig de 2015

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVADA. Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Treballs de la Ponència

Marc jurídic

Documentació d'especial interès

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia

Webs d'interès relacionades amb la matèria