DL núm. 44 - Projecte de llei del canvi climàtic

Actualització: 31 de gener de 2017

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

APROVAT. LLEI 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic.

Projecte de llei i documentació aportada pel Govern

Marc jurídic

Documentació d'especial interès per raó de la matèria

Activitat parlamentària sobre la matèria

Bibliografia