DL núm. 32 - Projecte de llei d'ordenació del sistema d'ocupació i del Servei d'Ocupació de Catalunya. Nacions Unides