DL núm. 65 - Projecte de llei de comerç, serveis i fires . Propostes de resolució i compliments

XI Legislatura

X Legislatura

IX Legislatura

VII Legislatura

VI Legislatura

V Legislatura