DL núm. 59 - Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Preguntes per escrit al Govern