DL núm. 59 - Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Procediments en exercici del dret de petició