DL núm. 59 - Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Jurisprudència

Jurisprudència

Tribunal Constitucional

Tribunal Suprem

Tribunal Europeu de Drets Humans

Fiscalía General del Estado