DL núm. 54 - Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals. Proposició de llei

VIII legislatura

Proposició de llei de modificació dels apartats 3.4.4 i 3.4.5 de l'annex 1 de la Llei 5/1998, de 17 d'abril, de ports de Catalunya