DL núm. 52 - Proposiciķ de llei de modificaciķ de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a establir una prestaciķ econōmica per infants i joves a cārrec menors de divuit anys. Interpelˇlacions

X Legislatura

300-00057/10: Interpelˇlaciķ al Govern sobre les polítiques de protecciķ a les famílies

300-00140/10: Interpelˇlaciķ al Govern sobre les retallades en les polítiques de suport a la família

VIII Legislatura

300-00255/08: Interpelˇlaciķ al Govern sobre el suport a les famílies amb infants

VII Legislatura

300-00366/07: Interpelˇlaciķ al Consell Executiu sobre el desplegament de la Llei 18/2003, de suport a les famílies

300-00618/07: Interpelˇlaciķ al Consell Executiu sobre la política d'ajuts a les famílies