Informació

Informació facilitada per: Direcció d'Estudis Parlamentaris

La Direcció d'Estudis Parlamentaris inicià la col·lecció Dossiers Legislatius en la IX Legislatura. Com a precedent d'aquests dossiers, i des de l'any 1991, s'editava la col·lecció Documentació Parlamentària, que consta de 162 dossiers amb informació rellevant per a la tramitació parlamentària de projectes de llei, els quals es poden també consultar des del catàleg de la Biblioteca. Durant aquestes legislatures es va anar evolucionant paulatinament del suport paper com a únic mitjà de difusió de la informació a un entorn tecnològic amb predomini dels documents digitals.

El nou dossier legislatiu manté i amplia el mateix tipus d'informació que el seu predecessor i es presenta ara dins una nova estructura. El suport electrònic del dossier -integrat en el portal del Parlament- es consolida a partir d'aquesta legislatura com a principal mitjà de difusió de la publicació que us presentem.

Estructura i contingut dels dossiers legislatius:

  1. Projecte de llei i antecedents aportats
  2. Marc jurídic
  3. Documentació d'especial interès per raó de la matèria
  4. Activitat parlamentària sobre la matèria
  5. Bibliografia