Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Comissions

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Comissions
Número / Leg.Comissió / Sessió Data

Anterior

Pàgina 2 - 252

Següent

DSPC-C 154/12 | CSC Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió 8.1, ordinària
17/01/2019
DSPC-C 153/12 | CS Comissió de Salut
Sessió 9.1, ordinària
17/01/2019
DSPC-C 152/12 | CEPMIQUAG Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
Sessió 1.1, constitutiva
17/01/2019
DSPC-C 151/12 | CP Comissió de Peticions
Sessió 3.1, ordinària
17/01/2019
DSPC-C 150/12 | CEH Comissió d'Economia i Hisenda
Sessió 6.1, ordinària
16/01/2019
DSPC-C 149/12 | CMAS Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Sessió 4.1, ordinària
16/01/2019
DSPC-C 148/12 | CI Comissió d'Interior
Sessió 7.1, ordinària
16/01/2019
DSPC-C 147/12 | CTASF Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Sessió 8.1, ordinària
16/01/2019
DSPC-C 146/12 | CT Comissió de Territori
Sessió 9.1, ordinària
16/01/2019
DSPC-C 145/12 | CAI Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 8.1, ordinària
16/01/2019
DSPC-C 144/12 | CIACE Comissió d'Investigació sobre l'Aplicació de l'Article 155 de la Constitució Espanyola a Catalunya
Sessió 3.1, ordinària
15/01/2019
DSPC-C 143/12 | CSC Comissió de la Sindicatura de Comptes
Sessió 7.1, ordinària
20/12/2018
DSPC-C 142/12 | CPDAP Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Sessió 7.1, ordinària
20/12/2018
DSPC-C 141/12 | CS Comissió de Salut
Sessió 8.1, ordinària
13/12/2018
DSPC-C 140/12 | CIAA Comissió d'Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d'Agost de 2017
Sessió 9.1, ordinària
11/12/2018
DSPC-C 139/12 | CDI Comissió de la Infància
Sessió 4.1, ordinària
11/12/2018
DSPC-C 138/12 | CPJ Comissió de Polítiques de Joventut
Sessió 4.1, ordinària
11/12/2018
DSPC-C 137/12 | CEH Comissió d'Economia i Hisenda
Sessió 5.1, ordinària
11/12/2018
DSPC-C 136/12 | CC Comissió de Cultura
Sessió 6.1, ordinària
05/12/2018
DSPC-C 135/12 | CIP Comissió d'Igualtat de les Persones
Sessió 3.1, ordinària
04/12/2018

Cerca bàsica dins d'aquesta secció