Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Comissions

Informació facilitada per: Departament d'Edicions

Diari de Sessions del Parlament de Catalunya - Comissions
Número / Leg.Comissió / Sessió Data

Anterior

Pàgina 2 - 254

Següent

DSPC-C 186/12 | CEH Comissió d'Economia i Hisenda
Sessió 6.2, ordinària
13/02/2019
DSPC-C 185/12 | CTASF Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Sessió 10.1, ordinària
13/02/2019
DSPC-C 184/12 | CT Comissió de Territori
Sessió 9.2, ordinària
13/02/2019
DSPC-C 183/12 | CAI Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 10.1, ordinària
13/02/2019
DSPC-C 182/12 | CIPC Comissió d'Investigació sobre el Projecte Castor
Sessió 6.1, ordinària
11/02/2019
DSPC-C 181/12 | CSG Comissió del Síndic de Greuges
Sessió 8.1, ordinària
11/02/2019
DSPC-C 180/12 | CIP Comissió d'Igualtat de les Persones
Sessió 4.1, ordinària
05/02/2019
DSPC-C 179/12 | CE Comissió d'Ensenyament
Sessió 10.1, ordinària
05/02/2019
DSPC-C 178/12 | CEC Comissió d'Empresa i Coneixement
Sessió 8.1, ordinària
31/01/2019
DSPC-C 177/12 | CJ Comissió de Justícia
Sessió 6.1, ordinària
31/01/2019
DSPC-C 176/12 | CS Comissió de Salut
Sessió 10.1, ordinària
31/01/2019
DSPC-C 175/12 | CEPMIQUAG Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran
Sessió 2.1, ordinària
30/01/2019
DSPC-C 174/12 | CC Comissió de Cultura
Sessió 7.1, ordinària
30/01/2019
DSPC-C 173/12 | CT Comissió de Territori
Sessió 10.1, ordinària
30/01/2019
DSPC-C 172/12 | CI Comissió d'Interior
Sessió 8.1, ordinària
30/01/2019
DSPC-C 171/12 | CTASF Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Sessió 9.1, ordinària
30/01/2019
DSPC-C 170/12 | CMAS Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
Sessió 4.2, ordinària
30/01/2019
DSPC-C 169/12 | CAI Comissió d'Afers Institucionals
Sessió 9.1, ordinària
30/01/2019
DSPC-C 167/12 | CARPA Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Sessió 5.1, ordinària
29/01/2019
DSPC-C 166/12 | CP Comissió de Peticions
Sessió 4.1, ordinària
29/01/2019

Cerca bàsica dins d'aquesta secció