Estatut d'autonomia del 2006

Per tal d'afavorir el seguiment d'aquesta tramitació parlamentària, el Parlament posa a disposició dels ciutadans un espai on es poden trobar els antecedents, les actuacions parlamentàries i la documentació del procés de reforma estatutària, així com el text aprovat en diversos idiomes.