Altres versions de mocions

Moció 149/XII del Parlament de Catalunya, sobre les desigualtats territorials a Catalunya

Moció 91/XII del Parlament de Catalunya, sobre la mobilitat en el territori

Moció 6/XII del Parlament de Catalunya, sobre la transició energètica

Moció 138/XI del Parlament de Catalunya, sobre la llibertat d'expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne d'Espanya

Moció 122/XI del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de l'apartat I.1.2, "Exigència social de celebració d'un referèndum", de la Resolució 306/XI

Moció 67/XI del Parlament de Catalunya, sobre les infraestructures ferroviàries

Moció 64/XI del Parlament de Catalunya, sobre les comunitats catalanes a l'exterior

Moció 74/XI del Parlament de Catalunya, sobre l'espai català de comunicació audiovisual

Moció 69/X del Parlament de Catalunya, sobre el compliment de les recomanacions de l'informe del Comitè contra les Desaparicions Forçades de les Nacions Unides del 13 de novembre de 2013

Moció 10/X del Parlament de Catalunya, sobre les polítiques d'inclusió social i d'eradicació de la pobresa

Moció 21/X del Parlament de Catalunya, sobre l'exercici de l'autogovern del poble aranès

Moció 31/X del Parlament de Catalunya, sobre el model dels col·legis professionals