Procediment electoral - Nombre de circumscripcions i nombre d'escons

Què és la circumscripció electoral?

És la delimitació o divisió del territori que s'utilitza com a base per a l'assignació dels escons i acostuma a coincidir amb alguna divisió administrativa existent.

Quina és la circumscripció electoral en les eleccions al Parlament de Catalunya?

Actualment les circumscripcions per a les eleccions al Parlament de Catalunya són les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Quants diputats s'elegeixen per cada circumscripció?

Actualment el Parlament de Catalunya està integrat per 135 diputats, dels quals la circumscripció de Barcelona n'elegeix 85, la de Girona 17, la de Lleida 15 i la de Tarragona 18.

Podria establir-se una circumscripció diferent de la província?

Sí. El Parlament de Catalunya pot aprovar una llei electoral que estableixi un altre tipus de circumscripció.

Podria establir-se un nombre diferent de diputats?

Sí. El Parlament de Catalunya pot aprovar una llei electoral que determini un nombre de diputats diferent. De fet, l'article 56 de l'Estatut d'autonomia estableix que el nombre de diputats del Parlament s'ha de situar entre 100 i 150.