Historial de la composició: Mesa del Parlament

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon
Secretària tercera
Secretari tercer
Secretària quarta
Representant GP a la Mesa