Historial de la composició: Ple del Parlament

President del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretari primer
Secretari segon
Secretari tercer
Secretària tercera
Secretària quarta
Diputats