Composició: Ple del Parlament

President del Parlament
Vicepresident primer
Secretari primer
Secretari segon
Secretari tercer
Secretària quarta
Diputats