Composició: Ple del Parlament

Presidenta del Parlament
Vicepresident primer
Vicepresident segon
Secretària primera
Secretari segon
Secretari tercer
Secretària quarta
Diputats i diputades