Ponències de Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública

Ponència: Projecte de llei de mesures extraordinàries en matèria de personal

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt