Ponències de Comissió d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Ponència: PL de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Ponència: PL de protecció integral dels alertadors en l'àmbit competencial de la Generalitat

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt