Ponències de Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

Ponència: PL de creació de l'Agència de Patrimoni Natural

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt