Ponències de Comissió d'Empresa i Coneixement

Ponència: Prop. de llei de modificació de la Llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d'universitats de Catalunya

Ponència: Projecte de llei de facilitació de l'activitat econòmica

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt

Ponència: Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt