Historial de la composició: Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

Mesa

President
Vicepresident
  • I. Sr. Ferran Civit i Martí

    Alta: 31/05/2018 (BOPC, 93)

    Baixa: 10/07/2018 (BOPC, 126)

    Substituït/ïda per: Il·lma. Sra. Lluïsa Llop i Fernàndez

Vicepresidenta
Secretària

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt