Historial de la composició: Comissió de l'Estatut dels Diputats

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

Mesa

Presidenta
  • I. Sra. Marta Madrenas i Mir

    Alta: 28/09/2018 (BOPC, 164)

    Baixa: 02/10/2019 (BOPC, 479)

    Substituït/ïda per: Il·lm. Sr. Antoni Morral i Berenguer

President
President
Secretària
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt