Historial de la composició: Comissió de Control de l'Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

Mesa

President
Vicepresident
Vicepresident
Secretària
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari Republicà
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari Republicà
Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt
Grup Parlamentari Republicà
Subgrup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent
Grup Mixt