Historial de la composició: Comissió d'Estudi sobre el Racisme Institucional i Estructural en la Gestió de la Seguretat

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)

Mesa

President
Vicepresidenta
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Grup Parlamentari Republicà
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt