Historial de la composició: Mesa de la Comissió d'Estudi de les Polítiques per al Millorament de la Qualitat de Vida de la Gent Gran

XII legislatura (17 de gener de 2018 - 21 de desembre de 2020)