Ponències de Comissió de Treball

Ponència conjunta: Proposició de llei integral de protecció social catalana

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent

Ponència: Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta per l'article 24.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent
Grup Parlamentari de Ciutadans

Ponència: Proposició de llei de creació de l'Agència Catalana de Protecció Social

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent