Ponències de Comissió d'Interior

Ponència: Projecte de llei d'ordenació de les activitats d'espectacles públics i recreatives

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent
Grup Parlamentari de Ciutadans