Ponències de Comissió de Salut

Ponència: Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent
Grup Parlamentari de Ciutadans

Ponència: Projecte de llei d'universalització de l'assistència sanitària, amb càrrec a fons públics, a través del Servei Català de la Salut

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent
Grup Parlamentari de Ciutadans