Historial de la composició: Mesa de la Comissió d'Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)