Historial de la composició: Mesa de la Comissió d'Economia i Hisenda

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Secretari