Historial de la composició: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)