Historial de la composició: Intergrup del Poble Gitano

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

Coordinadora

Grup Parlamentari de Ciutadans

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - Crida Constituent