Historial de la composició: Mesa de la Comissió de Polítiques de Joventut

XI legislatura (26 d'octubre de 2015 - 28 d'octubre de 2017)

President
Vicepresident
Secretària
Secretari