Pončncies de Comissiķ de Justícia i Drets Humans

Pončncia: Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposiciķ de llei de modificaciķ de la Llei orgānica 6/1985, del poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual es regula l'Estatut orgānic del Ministeri Fiscal

Grup Parlamentari de Convergčncia i Uniķ
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt

Pončncia: Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificaciķ de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública

Grup Parlamentari de Convergčncia i Uniķ
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt

Pončncia: Proposiciķ de llei del protectorat de les fundacions i associacions d'utilitat pública

Grup Parlamentari de Convergčncia i Uniķ
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt

Pončncia: Proposiciķ de llei del protectorat respecte de les fundacions i les associacions d'utilitat pública

Grup Parlamentari de Convergčncia i Uniķ
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt

Pončncia: Projecte de llei de modificaciķ del llibre cinquč del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals

Grup Parlamentari de Convergčncia i Uniķ
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt

Pončncia: Projecte de llei de modificaciķ dels llibres primer, segon, quart i cinquč del Codi civil de Catalunya i de modificaciķ de la Llei 10/2008, del 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions

Grup Parlamentari de Convergčncia i Uniķ
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt

Pončncia: Projecte de llei del llibre sisč del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes

Grup Parlamentari de Convergčncia i Uniķ
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt

Pončncia: Projecte de llei d'incorporaciķ de la propietat temporal i de la propietat compartida al llibre cinquč del Codi civil de Catalunya

Grup Parlamentari de Convergčncia i Uniķ
Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt