Historial de la composició: Comissió de Polítiques de Lluita contra la Desocupació

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Mixt
Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sra. Eva Granados Galiano

  Alta: 15/10/2013 (BOPC, 172)

  Substitueix a: I. Sra. Alícia Romero Llano

  Baixa: 28/11/2013 (BOPC, 209)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sra. Alícia Romero Llano

  Alta: 05/07/2013 (BOPC, 119)

  Baixa: 15/10/2013 (BOPC, 172)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Eva Granados Galiano

 • I. Sra. Alícia Romero Llano

  Alta: 28/11/2013 (BOPC, 209)

  Substitueix a: I. Sra. Eva Granados Galiano

  Baixa: 04/08/2015

  Substituït/ïda per: I. Sra. Eva Granados Galiano

Grup Mixt
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya