Historial de la composició: Presidència de la Comissió d'Investigació sobre la Gestió en l'Àmbit Sanitari i les Relacions entre el Sector Públic Sanitari i les Empreses

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Presidenta