Historial de la composició: Presidència de la Comissió d'Investigació sobre les Possibles Responsabilitats Derivades de l'Actuació i la Gestió de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels Drets dels Consumidors

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Presidenta