Historial de la composició: Comissió d'Estudi de la Seguretat Viària

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sra. Alicia Alegret Martí

  Alta: 26/04/2013 (BOPC, 73)

  Baixa: 16/05/2013 (BOPC, 89)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Pere Calbó i Roca

 • I. Sra. Alicia Alegret Martí

  Alta: 03/07/2013 (BOPC, 119)

  Substitueix a: I. Sr. Pere Calbó i Roca

  Baixa: 04/08/2015

  Substituït/ïda per: I. Sr. Pere Calbó i Roca

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Mixt
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
 • I. Sr. Pere Calbó i Roca

  Alta: 16/05/2013 (BOPC, 89)

  Substitueix a: I. Sra. Alicia Alegret Martí

  Baixa: 03/07/2013 (BOPC, 119)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Alicia Alegret Martí

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sr. Ferran Pedret i Santos

  Alta: 27/02/2014 (BOPC, 276)

  Substitueix a: I. Sr. Xavier Sabaté i Ibarz

  Baixa: 02/04/2014 (BOPC, 301)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Cristòfol Gimeno Iglesias

 • I. Sr. Xavier Sabaté i Ibarz

  Alta: 26/04/2013 (BOPC, 73)

  Baixa: 27/02/2014 (BOPC, 276)

  Substituït/ïda per: I. Sr. Ferran Pedret i Santos