Historial de la composició: Comissió de la Sindicatura de Comptes

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President
President
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sra. Alícia Romero Llano

  Alta: 29/01/2013 (BOPC, 19)

  Baixa: 03/09/2013

  Substituït/ïda per: I. Sra. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

 • I. Sra. Alícia Romero Llano

  Alta: 29/01/2013 (BOPC, 19)

  Baixa: 03/09/2013

  Substituït/ïda per: I. Sr. Sergi Vilamala i Bastarras

 • I. Sra. Alícia Romero Llano

  Alta: 28/11/2013

  Substitueix a: I. Sra. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

  Baixa: 09/10/2014

  Substituït/ïda per: I. Sra. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

 • I. Sra. Alícia Romero Llano

  Alta: 28/11/2013

  Substitueix a: I. Sra. Rocío Martínez-Sampere Rodrigo

  Baixa: 09/10/2014

  Substituït/ïda per: I. Sr. Sergi Vilamala i Bastarras

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Mixt
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista