Historial de la composició: Mesa de la Comissió d'Empresa i Ocupació

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)