Historial de la composició: Comissió de Polítiques de Joventut

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President
President
Presidenta
  • I. Sra. Alícia Romero Llano

    Alta: 07/05/2013 (BOPC, 78)

    Substitueix a: I. Sr. Daniel Fernández González

    Baixa: 06/09/2013

    Substituït/ïda per: H. Sr. Joan Ignasi Elena Garcia

Presidenta
President
Vicepresident
Secretària
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Mixt
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa