Historial de la composició: Comissió d'Ensenyament i Universitats

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President
Vicepresidenta
Secretària
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 • I. Sr. Roger Montañola i Busquets

  Alta: 30/04/2013 (BOPC, 78)

  Substitueix a: I. Sra. Elena Ribera i Garijo

  Baixa: 04/08/2015

 • I. Sr. Joan Morell i Comas

  Alta: 05/06/2013 (BOPC, 101)

  Substitueix a: I. Sra. Anna Figueras i Ibàñez

  Baixa: 03/07/2013

  Substituït/ïda per: I. Sra. M. Victòria Forns i Fernández

 • I. Sra. Isabel Muradàs i Vázquez

  Alta: 03/06/2015

  Substitueix a: H. Sr. Jordi Ciuraneta i Riu

  Baixa: 04/08/2015

 • I. Sra. Marta Pascal i Capdevila

  Alta: 10/05/2013 (BOPC, 83)

  Substitueix a: I. Sra. Àngels Ponsa i Roca

  Baixa: 04/08/2015

 • I. Sra. Àngels Ponsa i Roca

  Alta: 02/04/2013 (BOPC, 54)

  Substitueix a: H. Sr. Lluís Miquel Recoder i Miralles

  Baixa: 09/05/2013 (BOPC, 83)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marta Pascal i Capdevila

 • I. Sra. Àngels Ponsa i Roca

  Alta: 02/04/2013 (BOPC, 54)

  Substitueix a: H. Sr. Lluís Miquel Recoder i Miralles

  Baixa: 09/05/2013 (BOPC, 83)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Jordi Ciuraneta i Riu

 • I. Sra. Àngels Ponsa i Roca

  Alta: 09/02/2015

  Substitueix a: I. Sra. Mireia Canals i Botines

  Baixa: 19/02/2015

  Substituït/ïda per: I. Sra. Marta Pascal i Capdevila

 • I. Sra. Àngels Ponsa i Roca

  Alta: 09/02/2015

  Substitueix a: I. Sra. Mireia Canals i Botines

  Baixa: 19/02/2015

  Substituït/ïda per: H. Sr. Jordi Ciuraneta i Riu

Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa