Historial de la composició: Comissió d'Empresa i Ocupació

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Mesa

President
Vicepresident
Vicepresident
Secretari

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 • I. Sr. Xavier Cima Ruiz

  Alta: 09/02/2015 (BOPC, 500)

  Substitueix a: Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba

  Baixa: 04/08/2015

 • H. Sr. Jordi Ciuraneta i Riu

  Alta: 03/06/2015 (BOPC, 601)

  Substitueix a: I. Sr. Xavier Crespo i Llobet

  Baixa: 07/07/2015 (BOPC, 625)

  Substituït/ïda per: H. Sr. Josep Maria Pelegrí i Aixut

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
Grup Mixt
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sra. Eva Granados Galiano

  Alta: 03/09/2013 (BOPC, 145)

  Substitueix a: I. Sra. Alícia Romero Llano

  Baixa: 28/11/2013 (BOPC, 209)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Alícia Romero Llano

Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Parlamentari Socialista
 • I. Sra. Alícia Romero Llano

  Alta: 29/01/2013 (BOPC, 19)

  Baixa: 03/09/2013 (BOPC, 145)

  Substituït/ïda per: I. Sra. Eva Granados Galiano

 • I. Sra. Alícia Romero Llano

  Alta: 28/11/2013 (BOPC, 209)

  Substitueix a: I. Sra. Eva Granados Galiano

  Baixa: 04/08/2015

  Substituït/ïda per: I. Sra. Eva Granados Galiano

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
 • I. Sra. Anna Solé i Ramos

  Alta: 29/01/2013 (BOPC, 19)

  Baixa: 25/03/2013 (BOPC, 54)

  Substituït/ïda per: I. Sra. M. Mercè Jou i Torras

Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Mixt
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa