Historial de la composició: Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Coordinadora

Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Grups parlamentaris

Grup Parlamentari de Ciutadans
Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Grup Mixt
Grup Parlamentari Socialista
Grup Mixt
Grup Parlamentari d'Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa