Historial de la composició: Mesa de la Comissió de Peticions

X legislatura (17 de desembre de 2012 - 4 d'agost de 2015)

Grup dissolt.